Danfoss DHP-H Opti Pro+ Danfoss DHP-L Opti Pro+ Danfoss DHP-AQ

Zalety

Wady

  • wysokie współczynniki SPF i COP
  • opcja bezpłatnego wykorzystania zbiorników wodnych znajdujących się w sąsiedztwie
  • opcja klimatyzacji ( chłodzenie pasywne i aktywne)

 

  • praca w obiegu otwartym
  • procedury prawne
  • konieczność wykonywania analiz składu wód
  • wymagana konserwacja obiegu pierwotnego (użycie filtrów, pomp)

 

Pompa ciepła z wymiennikiem wód powierzchniowych korzysta z energii słonecznej zgromadzonej w zbiornikach wodnych. Do pozyskiwania ciepła służy wężownica położona na dnie zbiornika. Ten typ instalacji maksymalnie wykorzystuje cechy wody jako jednego z najlepszych nośników ciepła.

pompa.ciepla.eu 2013