Danfoss DHP-H Opti Pro+ Danfoss DHP-L Opti Pro+ Danfoss DHP-AQ

Zalety

Wady

  • wysokie współczynniki SPF i COP
  • małe wymagania co do powierzchni działki
  • opcja klimatyzacji ( chłodzenie pasywne i aktywne)
  • stała temperatura gruntu w ciągu roku
  • duże koszty instalacji
  • długi okres odpowietrzania instalacji
  • brak opcji modyfikacji wymiennika
  • długi okres regeneracji temperatury po okresie grzewczym
  • skomplikowana procedura prawna

 

Pompa ciepła w tym wariancie pobiera energię słoneczną zgromadzoną w głębiej umiejscowionych warstwach gruntu bądź podłożu skalnym. Jej stworzenie umożliwiło odkrycie, iż na pewnej głębokości temperatura warstwy gruntu jest stała w trakcie roku i wynosi ok. 10 oC.

Energia pozyskana z gruntu użyta jest do ogrzewania budynku oraz c.w.u. Pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym używane są zwykle dla małych działek budowlanych. Rury wymiennika prowadzi się w otworach w gruncie, o głębokości do 200 m.

 

Odwierty w preferencyjnych cenach oraz z 50-letnią gwarancją prowadzi firma
DPS Sp. z.o.o., www.dps.net.pl

 

Zaleca się by przed rozpoczęciem inwestycji zapoznać się z gruntem w którym umieszczony będzie wymiennik pompy ciepła. Jego rodzaj ma bowiem wpływ na wydajność i sprawność pompy ciepła.

 

Rodzaj gruntu

Wydajność gruntu przy założonym rocznym czasie pracy, W/m

1800 h

2400 h

piasek

25

20

sucha glina

35

30

wilgotna glina

50

40

żwir/piasek nasycony wodą

65-80

55-65

woda płynąca w gruncie

80-100

80-100

pompa.ciepla.eu 2013